Valgustuse projekteerimine

VALGUSTUSE PROJEKTEERIMINE​

Valgustusprojektid on valgustuslahenduse alus!

Miks tuleks tellida valgustusprojekt elektriprojektist eraldi?

Varasemalt lahendas valgustuse elektriprojekteerija. Praeguseks on valgustuse maailm muutunud väga keeruliseks ning areneb peadpööritava kiirusega üha edasi. Elektriprojekteerijal ei ole võimalik hoida end kursis kõikide uuendustega. Paljud teadmised tulevad kogemustega, mida on võimalik saada vaid päevast-päeva valgustusega tegeledes ja valgustite hingeellu süübides. Seetõttu tuleb valgustusprojekt tellida valgustusinsenerilt.

Valgustusprojekti aluseks peavad olema valgusarvutused! Väljast sarnaste valgustite sisemuses võib olla tihti sadu erinevaid versioone ja lõviosa valgusti hinnast moodustavad valgustis kasutatavad komponendid.

Valgustusprojektid määravad ära:

 • Valgustite asukohad ja kõrgused – kuhu täpselt valgustid paigaldatakse
 • Valgustite suunad ja kaldenurgad – mis suundadesse tuleb valgustid peale paigaldust pöörata
 • Tervikliku valgustuslahenduse räigus – räigus on üks enim kahe silma vahele jäetavatest aspektidest. Räigus näitab otseselt ära, kas inimesel on loodava valgustuslahenduse keskel mugav olla või tekitab see ebamugavust kuni isegi tervisekahjustusteni välja.
 • Valgustite värvustemperatuur, optika, võimsus, valgusvoog, värviedastusindeks, eluiga jm tehnilised parameetrid – valgustusinsener valib sobivate parameetritega valgustid, mis vastavad ruumi/asukoha ja kliendi nõuetele. Ka valgustite asenduse korral tuleb jälgida, et kõik valgusti parameetrid oleksid samaväärsed! Tihti tagavad kaks erinevat valgustit samaväärsed valgustehnilised tulemused, kuid ühel võib võimsus olla 2x suurem kui teisel ja tagab ka ebaühtlasema valguse. Siin tulebki mängu valgustite kvaliteet. Näiteks tänavavalgustuses võib olla üks valgusti küll veidi kallim, kuid tänu ühtlasele valgusjaotusele või paremale optikavalikule läheb valgusteid ala valgustamiseks vähem. Seega koguinvesteeringut vaadates tuleb teinekord kallima valgusti kasutamine lõppkokkuvõttes soodsam. Lisaks on ka tuleviku kulud (hooldus, rikete tõttu valgustite väljavahetamised, energiakulu jmt) väiksemad.

Seega, kui soovid head valgustuslahendust, telli valgustusprojekt!

Projekteerimist teostame vastavalt kliendi soovile kas eel-, põhi- või tööprojekti staadiumis.

Täismahus projekteerimistöös sisaldub:

 • Projekteerimistingimuste taotlemine kohalikult omavalitsuselt
 • Tehniliste tingimuste taotlemine tehnovõrkude haldajatelt (side, vesi, gaas, elekter jt)
 • Geodeetilise alusplaani hankimine (juhul kui kliendil endal kehtiv geoalus puudub)
 • Projekti koostamine lähtudes Tellija soovidest ning tehnilistest tingimustest
 • Projekti kooskõlastamine Tellija ja asjast huvitatud osapooltega
 • Vajadusel projektis muudatuste teostamine ning muudatuste kooskõlastamine
 • Kirjaliku nõusoleku või ehitusloa taotlemine
 • Projekti üleandmine tellijale (digitaalsel kujul, kui tellija pole tellimuse sisseandmisel soovinud teisiti)
Scroll to Top