Tellijapoolsete nõuete koostamine

Tellijapoolsete nõuete koostamine

Tihti ei tea tellija ise, millised on täpselt tema vajadused või millised on võimalused. Üheselt arusaadava, selge ja täpse lähteülesande koostamine projekteerijale või ehitajale on aga sujuva koostöö aluseks.

See minimeerib hilisemaid ümbertegemisi ja vaidluseid. Tulemuseks on nii ajaline kui majanduslik kokkuhoid ja tellijapoolne rahulolu.

Teeme selgeks teiepoolsed soovid ja vajadused ning paneme kõik selle selgelt kirja.

Pakume omalt poolt:

  • Projektile lähteülesande koostamine
  • Ehituseks lähteülesande koostamine
  • Hankedokumentide koostamine
  • Muu valgustusega seonduva dokumendi või lähteülesande koostamine
Scroll to Top