Objekti järelvalve

Objekti järelevalve

See teenus on vajalik juhul kui tellijal endal järelevalve teostamiseks teadmised puuduvad.

Teenus sisaldab:

  • Ehitusprojektiga tutvumine ja vajadusel tellija tähelepanu pööramine silmajäänud problemaatilistele kohtadele;
  • Ehitustööde kohapealne kontroll (eelnevalt kokkulepitud mahus);
  • Teostusdokumentatsiooni kontroll;
  • Vaegtööde korral vaegtööde teostamise kontroll.
Scroll to Top