Koolitused & Nõustamine

Koolitused & nõustamine

Pakume valgustusalaseid koolitusi ja nõustamist.

Leedvalgustuse alused

Saad aimu leedvalgustite- ja valgustuse hingeelust, vajalikest mõistetest (et rääkida nt projekteerijaga samade väljenditega ning saada üheselt asjadest aru), mida on leedvalgustuse korral oluline jälgida jmt.

Valgusarvutuse koostamine

Saad abi, kui oled sattunud ummikusse valgusarvutuse koostamisel või kontrollil.

Valgustusalaste hangete korral nõuete lahtiselgitus, nõustamine

Kui vajad abi hankedokumentide kontrollimisel või muul hangetega seonduval teemal, kaasa arvatud VAKO vaidlused. VAKO vaidluste korral või ka töövõtjatega lähevad teemad teinekord väga tehniliseks ja on vaja abi vastuste koostamisel või suhtluses.

Scroll to Top